Accordent Capture Station je plnohodnotné záznamové zařízení určené pro záznam vícedruhových medií se zřetelem na maximální komfort přednášejícího. Pouhým stiskem jednoho tlačítka lze spustit synchronní záznam zvuku, obrazu i digitálního datového obsahu obrazovky počítače určeného k projekci.

Accordent Capture Station je použitelný nejen pro záznam místních přednášek, ale i k živému přenosu událostí po síti, případně videokonferencí.