Semináře - Projektové řízení pro akademické pracovníky

Datum a čas konání: 17. 9. 2019, 8:00 - 20. 11. 2019, 16:30
Místo konání: Centrum podpory inovací VŠB-TUO
Srdečně zveme akademické pracovníky VŠB-TUO na cyklus seminářů z oblasti řízení projektů
info-image

Úterý 17. 9. 2019 9:00 – 16:30
Vznik projektu aneb jak z myšlenky udělat projekt

Středa 18. 9. 2019 8:00 – 16:00
Plánování projektu 1 (rozdělení činností, zainteresované strany, týmová práce)

Úter22. 10. 2019 9:00 – 16:30
Plánování projektu 2 (logické vazby, harmonogram, porady a motivace)ý 

Středa 23. 10. 2019 8:00 – 16:00
Odpovědnosti, práce se zdroji, komunikace, rozhodování, vícekriteriální analýza

Úterý 19. 11. 2019 9:00 – 16:30
Rizika, rozpočet, přechod do realizační fáze

Středa 20. 11. 2019 8:00 – 16:00
Realizace, ukončení a vyhodnocení projektu

Jednotlivé semináře na sebe navazují (zejména 2. a 3. seminář), doporučujeme proto absolvovat pokud možno všechny semináře. Je však možné se přihlásit jen na vybrané semináře.

Registrujte se prosím zde, nejpozději do pátku předcházejícího termínu Vámi vybraného semináře.


© 2019 VŠB-TU Ostrava