LPE s.r.o. - Vzdělávání v elektrotechnice

Vzdělávací agentura LPE s.r.o. zajišťuje vzdělávání v elektrotechnice.
info-image

Vzdělávací agentura LPE s.r.o. zajišťuje vzdělávání v elektrotechnice pro:
- elektrotechniky,
- revizní techniky,
- projektanty a elektrikáře,
- pracovníky montážních firem,
- pracovníky obsluhy a údržby,
- orgány dozoru BOZP,
- podnikatele v elektrotechnice.

Kontakty:

LPE s.r.o. / Nad Přehradou 2 Brno 635 00
seminare@lpe.cz / 775 933 894 / 515 535 900

(https://www.lpelektro.cz/aktuality)

Pozvání na vybrané akce:

https://www.lpelektro.cz/skoleni/bezsroubovy-svet 
https://www.lpelektro.cz/skoleni/zeppelin-tour-2019-dimenzovani-nahradnich-zdroju
https://www.lpelektro.cz/skoleni/obnova-osvetlovacich-soustav

 

Vzdělávací agentura LPE s.r.o. inzeruje konání certifikačních kurzů KNX BASIC na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450), (https://www.lpelektro.cz/skoleni/zakladni-kurz-pro-ziskani-certifikatu-knx-partner).

Nejbližší termín Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (týdenní):

  • 20.1. - 24.1.2020.

Nejbližší termíny Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (dvoudenní - 12 hodinový):

  • 17.10.-18.10.2019
  • 14.11.-15.11.2019.

Kontaktní adresa
Ing. Jan Vaňuš Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava, FEI, kat 450
17. listopadu 2172/15
708 00  Ostrava-Poruba

Tel.: +420 59 732 5856
Email: jan.vanus@vsb.cz

www: http://knx-training.vsb.cz

facebook: https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo

Certifikované školicí centrum KNX je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center. Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX. 

Školicí centrum organizuje týdenní základní kurzy KNX a 12 hodinové základní kurzy KNX podle pravidel asociace KNX. Programování systémové elektroinstalace KNX je realizováno pomocí sw nástroje ETS5. Kurzy jsou ukončeny teoretickou a praktickou zkouškou s následným vydáním certifikátu Partner KNX (za podmínky složení obou částí zkoušky). Certifikát je platný v celé Evropě. Školicí centrum bylo vybudováno jako služba a podpora pro všechny projektanty, elektromontéry, učitele, studenty a další zájemce, kteří by rádi navrhovali, projektovali, programovali, montovali a oživovali inteligentní elektroinstalaci KNX.

Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem: jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:

- formulář závazné přihlášky na kurz,
- údaje pro zaplacení registračního poplatku a
- formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování). 


© 2019 VŠB-TU Ostrava