Výměnné pobyty VŠ studentů v programu DUO-Thailand 2020

DUO-Thailand Fellowship Programme pro rok 2020

Nabídka pokračování programu DUO-Thailand Fellowship Programme pro rok 2020, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Thajskem a státy Evropské unie.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Přednost budou dostávat hlavně výměnné pobyty na základě již existující dohody.

Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů po vzájemné dohodě obou vysokých škol podává thajská vysoká škola. Uzávěrka pro přijímání žádostí o mobility v příštím roce je 4. října 2019. Výměnu studentů je ovšem nutné dojednat s dostatečným časovým předstihem, aby thajská vysoká škola stihla podat žádost v požadovaném termínu.

Stručné informace k programu v češtině naleznete v příloze.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava