Spolupráce VŠB-TUO se společností BeePartner a.s.

VŠB – Technická univerzita Ostrava navázala spolupráci se společností BeePartner a.s.
info-image

V pátek 28. června podepsal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., Memorandum o spolupráci mezi naší univerzitou a společností BeePartner a.s., kterou zastupuje Ing. David Sventek, MBA, statutární ředitel.

Tato spolupráce povede k rozvoji v oblasti vzájemných vztahů, získávání, výměně a prohlubování zkušeností, znalostí a dovedností a zároveň i k propojování kompetencí zúčastněných stran.  Univerzita i firma BeePartner a.s. chtějí vytvářet podmínky pro vzájemné udržování kontaktů, výměnu informací, upevňování vazeb a praktické formy spolupráce.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava