Porada pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje

Ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila v hotelu Sepetná na Ostravici porada pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.
info-image

Ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2019 se uskutečnila v hotelu Sepetná na Ostravici porada pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.

Za FBI se porady zúčastnili Ing. Lenka Brumarová, Ph.D. a doc. Vilém Adamec, Ph.D. s tématem Společná odborná příprava orgánů krizového řízení obcí mikroregionu Hlučínsko-západ.


© 2019 VŠB-TU Ostrava