Projektant (HSF System a.s.)

Nabídka pracovní příležitosti
info-image

Společnost HSF System a.s. je ryze česká firma, která působí na stavebním trhu od roku 2002. Patří mezi nejvýznamnější stavební společnosti v České republice a na Slovensku a svou pozici v oboru svým růstem a rozvojem stále upevňuje. Úspěch firmy je založen na špičkové kvalitě projektů a staveb, kterou je schopna zajistit díky stabilnímu týmu odborníků s mnohaletou praxí v oboru.

Náplň práce

 • Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP, DPS a výrobní dokumentace;
 • výkon autorského dozoru stavby.

Požadavky

Kvalifikační předpoklady:

 • Úplné středoškolské vzdělání nebo vyšší se zaměřením na pozemní stavitelství;
 • znalost obecně závazných nařízení a územně plánovacích podmínek pro posuzování zastavovacích plánů území, obecných technických předpisů a norem;
 • základní přehled o způsobu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR);
 • základní přehled o způsobu zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a koordinace profesí pro tento stupeň;
 • znalost jazyka v komunikační úrovni - AJ případně NJ;
 • znalost práce v software REVIT, AUTOCAD a MS Office;
 • znalost práce s BIM – informační model budovy;
 • řidičský průkaz sk. B.

Další požadavky na výkon pracovní funkce: 

 • Seznámení s normou ČSN EN ISO 9001;
 • seznámení s normou ČSN EN ISO 14001;
 • seznámení s normou ČSN OHSAS 18001;
 • pečlivost, spolehlivost, iniciativa;
 • výborné přesvědčovací a vyjednávací schopnosti, schopnost diplomatického jednání;
 • znalosti použitých materiálů;
 • znalosti stavebního zákona, norem a předpisů související s výrobními procesy prováděnými na dodávaných stavbách, přehled o materiálech, technologických postupech a technických normách používaných v rámci společnosti;
 • organizační a komunikační schopnosti.

Nabízíme

 • Nástupní plat od 25 tis. Kč a vyšší podle vzdělání a délky praxe, prémiové ohodnocení;
 • osobní počítač, mobilní telefon, systém stravenek a dalších benefitů.

Doplňující informace

Zaměstnanec ve funkci projektanta musí mít schopnost reprezentovat společnost, musí být komunikativní typ, a musí mít schopnost dohody se všemi partnery. Je podřízen vedoucímu střediska, nebo řediteli společnosti dle zpracovávaného projektu, v případě pověření výkonem jiné funkce je podřízen stanovenému nadřízenému zaměstnanci). Hodnotícími kritérii jsou kvalita, rychlost a optimalizace vyhotovení projektové dokumentace v souladu se souvisejícími zákony a normami.

Kontakt

Paní Pleváková, email: plevakova@hsfsystem.cz, telefon 595700660.


© 2019 VŠB-TU Ostrava