Seriál k120 - 2014/15


Série přednášek
Katedry evropské integrace.

2018-19 | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13

2014/15 

Nová koncepce zahraniční politiky ČR schválená  vládou
Přednášející: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
Datum a čas: 24. 4. 2015, 10:45 hod
Místo:  EkF, E115
Budoucnost České republiky v Evropě a ve světě
Přednášející: PaedDr. Hynek Kmoníček, Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky
Datum a čas: 16. 4. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Priority nové Evropské komise
Přednášející: Pavlína Žáková a Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v České republice
Datum a čas: 31. 3. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Energetika – horké téma evropské politiky
Přednášející: Ing. Evžen Tošenovský, Dr.h.c., Evropský parlament
Datum a čas: 31. 3. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Aktuální problémy EU
Přednášející: Ing. Petr Mach, Ph.D., Evropský parlament
Datum a čas: 24. 3. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Aktuální vývoj v EU a unijní politika ČR
Přednášející: RNDr. Jan Kára, CSc., Vedoucí Odboru pro všeobecné záležitosti EU, Ministerstvo zahraničních věcí
Datum a čas: 24. 3. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
ČR v kontextu evropské imigrační krize
Přednášející: David Vondráček (Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR), Radko Hokovský (Think-ank Evropské hodnoty)
Datum a čas: 17. 3. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Česká ekonomika a euro
Přednášející: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Datum a čas: 17. 3. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Podpora podnikání z ESIF 2014-2020 – pohled administrátora a zpracovatele žádostí o dotace
Přednášející: Ing. Lada Kratochvílová (CzechInvest Ostrava) a Ing. Lucie Žurková (Euro Grant Investment)
Datum a čas: 10. 3. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Evropský rok pro rozvoj - rozvojová pomoc EU a ČR, život na Haiti
Přednášející: Mgr. Kristýna Lungová, Univerzita Palackého
Datum a čas: 10. 3. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Jsme v EU u kormidla nebo v podpalubí?
Přednášející: JUDr. Pavel Telička, Evropský parlament
Datum a čas: 6. 3. 2015, 10:45hod
Místo:  EkF, E115
Řídíme projekty nebo projekty řídí nás?
Přednášející: Petr Mašek a Olga Shelongová, Česká spořitelna
Datum a čas: 3. 3. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Jak nejlépe zabezpečit energetickou bezpečnost Evropy?
Přednášející: Daniel Měsíc (Úřad vlády ČR) a Martin Jirušek (Masarykova univerzita)
Datum a čas: 24. 2. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Integrace zahraniční politiky členských zemí EU
Přednášející: Štefan Füle, Komisař Evropské komise pro rozšíření a politiku sousedství v letech 2010–2014
Datum a čas: 24. 2. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Problematika nezaměstnanosti v EU
Přednášející: Josef Středula, ČMKOS
Datum a čas: 17. 2. 2015, 14:15hod
Místo:  EkF, E115
Aktuální vývoj v EU
Přednášející: Ing. Jan Jedlička, Ing. Tereza Hrtúsová, Česká spořitelna - EU Office
Datum a čas: 17. 2. 2015, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
Makroekonomické souvislosti vývoje ČR v rámci EU a světové ekonomiky
Přednášející: Ing. Aleš Michl, analytik a ekonom Raiffeisenbank, autor týdeníku Ekonom
Datum a čas: 3. 12. 2014, 12:30hod
Místo:  EkF, místnost E115
EU a perspektivy české ekonomiky
Přednášející: Ing. Jiří Rusnok, Česká národní banka
Datum a čas: 26. 11. 2014, 14:15hod
Místo:  EkF, místnost E115

Finanční instituce Evropské unie a jejich programy financování
Přednášející: Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna
Datum a čas: 10. 11. 2014, 14:15hod
Místo:  EkF, místnost E115

Přednáška Státního tajemníka pro evropské záležitosti
Přednášející: Ing. Tomáš Prouza, MBA - Úřad vlády ČR
Datum a čas: 05. 11. 2014, 10:45hod
Místo:  EkF, místnost E115

Mise AČR v Iráku a Afghánistánu
Přednášející: Jaroslav Kaloda, nadrotmistr ČR
Datum a čas: 21. 10. 2014, 12:30hod
Místo:  EkF, místnost E115

 

Ekonomická situace v zemích EU a problematika podnikání v EU a Rusku
Přednášející: Jan Jedlička  - Česká spořitelna (EU Office)
Datum a čas: 21. 10. 2014, 10:45 - 12:15
Místo:  EkF, místnost E115

 

2013 / 2014
Economic Dialogue: Europe After Financial Crisis
Přednášející: Dan O´Brien, Chief Economist at the Institute of International and European Affairs in Ireland, Jan Macháček, journalist, commentator and analyst for Hospodářské noviny and Respekt
Datum a čas: 13. 5. 2014, 12:30hod
Místo:  EkF, E115
„Mediální obraz EU – propagace ČR v EU“
Přednášející: PhDr. Ivo Šebestík
Datum a čas: 8. 4. 2014, 12.30-14.00
Místo:  EkF, místnost E115
Evropské politiky versus politiky členských zemí
Přednášející: PhDr. Ivo Šebestík
Datum a čas: 1. 4. 2014, 14.15-15.45 hod
Místo:  EkF, místnost E115
Možnosti zaměstnání v orgánech a institucích EU
Přednášející: Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
Datum a čas: 1. 4. 2014, 12:30-14.15 hod
Místo:  EkF, místnost E115
Evropské dotace v regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Přednášející: Martin Sikora (náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy,  Ing. Daniel Konczyna (analytik ROP Moravskoslezsko, Úřad regionální rady Moravskoslezsko),  Mgr. Ondřej Dostál (projektový manažer, Úřad regionální rady Moravskoslezsko), RNDr. jan Beneš (výkonný manažer Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje)
Datum a čas: 25. 3. 2014, 14:15
Místo:  EkF, místnost E115
Hospodářská, sociální a územní soudržnost – kohezní politika v praxi a její budoucnost
Přednášející: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA (ředitelka Odboru evropských záležitostí, Ministerstvo pro místní rozvoj),  Ing. Daniel Konczyna (analytik ROP Moravskoslezsko, Úřad regionální rady Moravskoslezsko),  Mgr. Jiří Štěpán (projektový manažer ARR, a.s. Ostrava), Ing. Lukáš Melecký (odborný asistent Katedry evropské integrace EkF VŠB-TU Ostrava)
Datum a čas: 25. 3. 2014, 12:30
Místo: EkF, místnost E115
Transatlantické obchodní a investiční partnerství  EU-USA: příležitosti pro Českou republiku
Přednášející: JUDr. Richard Hlavatý
Datum a čas: 18. 3. 2014, 14:15hod
Místo:  EkF, místnost E115
Strategie Evropa 2020 a problematika aktivní politiky zaměstnanosti a reforma trhu práce
Přednášející: Zdeněk Čech, Jan Rataj, Jaroslav Juryček, Milan Šimek
Datum a čas: 3/11/2014 14:25
Místo:  EkF, místnost E115
Strategie Evropa 2020
Přednášející: Zdeněk Čech
Datum a čas: 3/11/2014 12:30
Místo: EkF, místnost E115
Je EU Globální hráč
Přednášející: ing. Mgr. Jan Michal
Datum a čas: 4.3.2014 12:30
Místo:  EkF, místnost E115
„Deset let členství v EU – zkušenosti a perspektivy“
Přednášející: Ing. Olga Francová, PhDr. Ivo Šebestík,
RSDr. Vojtěch Mynář, Ing. Boris Navrátil, CSc.
Datum a čas: 4.3.2014 14:15
Místo: EkF, místnost E115
Ekonomika ČR v podminkach integrace EU
Přednášející: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
Datum a čas: 4.12.2013 12:18
Místo: EkF, místnost E206
Ekonomie války: násilí v Sýrii
Přednášející: Jan ČUŘÍK
Datum a čas: 11. listopadu 2013 9:15
Popis: Arabista (Univerzita Karlova v Praze, Institut d'Etudes politiques de Paris)
Místo: EkF, místnost E115
 

 

2012 / 2013
Možnosti stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky
Přednášející: Erasmus, AKTION CR, CEEPUS, SCIEX-NMS-Ch,...
Datum a čas: 2. května 2013 14:00
Místo: EkF, místnost E115
Podpora inovací a inovačního podnikání
Přednášející: Mgr. Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj
Datum a čas: 2. května 2013 12:20
Místo: EkF, místnost E115
Ireland and Its EU Presidency
Přednášející: Alison KELLY
Datum a čas: 29. dubna 2013 11:00
Místo:  EkF, místnost A403
Kdo určuje směřování EU ?
Přednášející: Milena Vicenová,Vladimír Handl
Datum a čas: 8. dubna 2013 10:45
Místo: EkF, místnost E115
Role národních parlamentů v evropské agendě
Přednášející: Alena Gajdušková
Datum a čas: 2. dubna 2013 14:45
Místo: EkF, místnost E115
Barrosův plán na prohloubení hospodářské a měnové unie
Přednášející: David Král, Vladimír Bartovič
Datum a čas: 25. března 2013 10:45
Místo: EkF, místnost E115


© 2019 VŠB-TU Ostrava