Autorské právo

 

Autorské právo na webu

Seriál představuje cyklus přednášek na daná témata.

 

1. část: Autorské dílo
Mgr. Andrea Stachová
19. 11. 2009 v 17:36:52
Záznam: česky, anglicky

2. část: Právní aspekty užití díla na webu
Mgr. Andrea Stachová
9. 2. 2010 v 18:48
Záznam: česky, anglicky

3. část: Osobnostní a majetková práva
Mgr. Andrea Stachová
13. 4. 2010 v 17:47
Záznam: česky, anglicky

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava