Vybrané seriály

 

Seriál Katedry Evropské integrace

Workshopy SGS

Seriál obsahuje záznam přednášek dle programu.

Stručné informace o akci naleznete na jejích stránkách.

International Week

Seriál představuje cyklus přednášek na daná témata.

Stručné aktuální informace v češtině.Více onformací o International Week v angličtině.

612x274_98-DoctoralDay-2016 Tradiční akce DOCTORAL DAY je určena pro všechny zájemce o doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava.


© 2019 VŠB-TU Ostrava